Annulering Klanten

Annulering instructies

 

Uw recht op annulering

Als consument heeft u het recht om 14 dagen te annuleren zonder opgave van redenen.

Het opzegtermijn vervalt na 14 dagen vanaf de dag waarop u of een ander persoon dan de vervoerder en de door u aangewezen, fysiek in bezit zijn van de de goederen.

Als u wenst te annuleren, moet u ten alle tijden Husky hierover informeren (* zie hieronder). Hiervoor moet altijd een duidelijke verklaring voor komen (bijvoorbeeld per mail of per post). U kunt het bijgevoegde annulering formulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Download het Formulier

 

Effect van annulering

Als u de bestelling annuleert, vergoeden wij aan u alle betalingen, met inbegrip van de kosten van levering (m.u.v. de extra kosten die het gevolg zijn van een soort van levering dan de standaard gekozen aflevering.)

We kunnen een aftrek van de vergoeding ,alem vppr jet ver;oes om waarde vam de geleverde goederen, indien de schade het gevolg is van onnodige handelingen door u.

We zullen de terugbetaling niet later uitvoeren dan
14 dagen nadat wij de geleverde goederen retour hebben ontvangen
(indien eerder) 14 dagen nadat u heeft bewezen dat u de goederen succesvol heeft geretourneerd.

We zullen de terugbetaling maken op dezelfde wijze waarop u de betaling heeft voldaan. Tenzij dit nadrukkelijk anders is dan overeengekomen, er zullen in ieder geval geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van de terugbetaling..

*Om uw annulering in gang te zetten, neemt u contact op met Husky Nederland:

J.F. Kennedylaan 101B, 7001 CZ Doetinchem

Tel: +31 (0)314-362244
Fax: +31 (0)314-378232
Email: verkoop@huskynederland.nl